Vafab inviger stor reningsanläggning på Gryta

1:29 min

Idag inviger Vafab Miljö ett nytt reningsverk för lakvatten vid Gryta avfallsstation i Västerås. Tanken är att man ska sköta reningen själva istället för att skicka vattnet till det kommunala reningsverket.

– Fördelen tycker jag, det är ju att vi själva tar hand om det vatten vi producerar här som en effekt av vår verksamhet, säger Torbjörn Ånger på Vafab, projektledare för reningsanläggningen.

– Tidigare så behandlades vattnet nere i reningsverket, Kungsängen, och jag tycker att på det här viset så tar vi ansvar för det vi producerar.

När regnvatten sipprar genom avfallet i deponier följer föroreningar med, och det så kallade lakvattnet måste därför renas.

Hittills har lakvattnet från Gryta avfallsstation tagits omhand i det kommunala reningsverket, men nu har Vafab alltså en egen reningsanläggning istället.

Lakvattnet renas i flera steg, först pumpas in i en reaktor, som man kallar det, där det renas i en process med mikroorganismer, efter det pumpas vattnet till ett sandfilter och renas ytterligare.

Just nu håller man på att trimma in anläggningen men tanken är att vattnet efter reningen ska vara så rent att det inte behöver gå till reningsverket utan kan släppas ut i Svartån.