Depression vanligt hos anhörigvårdare

Att vårda en sjuk anhörig kan ge stora påfrestningar. Depression och sömnstörningar kan följa i spåren, visar en ny studie.

Att ta hand om en äldre eller sjuk anhörig har blivit allt vanligare, och i dag är var femte vuxen svensk vad som kallas anhörigvårdare, enligt Socialstyrelsen.

En ny studie som presenterats vid Palliative Care in Oncology Symposium i USA visar att vård av anhöriga kan innebära stora påfrestningar.

Studien visar att var tredje person som tar hand om någon anhörig som drabbats av cancer har höga nivåer av ångest- och depressionssymtom, och samtidigt ofta hälsoproblem i och med sömnbrist.

Forskarna menar att studien visar på vikten av att ge anhörigvårdare rätt stöd och avlastning.

Referens: Kent EE, at al. Abstract 4. Scheduled for presentation at: Palliative Care in Oncology Symposium; Sept. 9-10, 2016; San Francisco.