Psykoterapi minskar sjukfrånvaron i Tyskland

2:06 min

Tyskland har hittat ett annorlunda sätt att tackla sjukfrånvaron. Där får befolkningen gå gratis i psykoterapi i upp till tre år.

I Tyskland anses psykoterapi vara något som är bra för folkhälsan, och framför allt lönsamt för samhället.

Stephan Hau är professor i klinisk psykologi vid Stockholms universitet och insatt i det tyska systemet.

– Överhuvudtaget är läget så i Tyskland att man anser att det är väl investerade pengar, menar han.

Sjukfrånvaron blir lägre hos personer i Tyskland som gått långa terapier, och effekten verkar sitta i många år efter avslutad behandling.

– På lång sikt gör man stora besparingar i mindre sjukskrivningar, mindre läkemedelsförbrukning och färre läkarbesök, säger Stephan Hau.

Även finländare har en lagstadgad rätt till 200 sessioner subventionerad psykodynamisk terapi eller kognitiv beteendeterapi, KBT. Undersökningar visar att 30 procent av de sjuka i Finland som fått sådan behandlingar återgår till arbete eller studier.

I Sverige har den så kallade rehab-garantin erbjudit personer med psykisk ohälsa kognitiv beteendeterapi, KBT. Flera studier har dock visat att rehab-garantin inte varit kostnadseffektiv och inte lett till lägre sjukfrånvaro.

Viktiga skillnader är att i Finland och i Tyskland får terapierna pågå längre och patienterna får välja mellan olika etablerade terapiformer.

Men Region Skåne är ett undantag i Sverige. De har slagit in på en annan väg och erbjuder något längre behandlingar, 25 sessioner av olika etablerade psykoterapier. Ann Stevens är psykoterapeut i Skåne:

– Det är jättebra att man har ett alternativ till sjukskrivningar och mediciner, säger hon.

För närvarande pågår en utvärdering av psykoterapierna i region Skåne i vilken mån de leder till bättre upplevs hälsa och mindre sjukfrånvaro.

Man ska också försöka fånga den så kallade terapeut-effekten, alltså se vilka enskilda terapeuter som lyckas bättre än andra.