L: låt SD delta i blocköverskridande samtal

2:42 min

Liberalernas partiledare Jan Björklund säger nu att han anser att statsminister Stefan Löfven i fortsättningen bör bjuda in även Sverigedemokraterna till de politiska samtal som förs över blockgränsen.

– Det är ju regeringen som bestämmer vem de bjuder in. Men jag tycker ju i grunden att alla riksdagspartier ska bjudas in. Det betyder inte att man sedan gör upp med alla partier. Men det skapar en onödig martyrställning för SD. Jag tycker att alla partier borde bjudas in.

Sedan Stefan Löfven blev statsminister har regeringen upprepade gånger kallat till blocköverskridande förhandlingar. Regeringen och delar av oppositionen har hittills gjort upp om till exempel försvaret, migrationspolitiken och antiterroråtgärder.

Sverigedemokraterna - som är riksdagens tredje största parti - har inte bjudits in till några förhandlingar, eftersom regeringen inte vill ha något samarbete med dem. Men att stänga ute ett av åtta partier är lite märkligt, tycker Liberalernas partiledare Jan Björklund.

– Att de får en slags martyrställning, tror jag att de faktiskt tjänar på. Att de behandlas korrekt, som ett av alla andra partier i riksdagen, det tror jag är klokt. Sedan är det ju ändå så att deras politik är så annorlunda, så några uppgörelser kommer de ju knappast att vara med på.

Enligt Centerpartiet och Moderaterna är det upp till statsministern att avgöra vilka partier som får komma när regeringen vill förhandla.

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor sa så här till Ekot inför de blocköverskridande överläggningarna om migrationspolitiken förra året - apropå att SD-ledaren Jimmie Åkesson inte var inbjuden.

– Om man väljer att exkludera en part från samtalen, så ger man också den parten större utrymme att presentera sina idéer. Jag tror att det hade varit bättre att ha med dem vid samtalsborden.

Ebba Busch Thor vill i dag inte utveckla sitt resonemang. Sverigedemokraternas gruppledare i riksdagen, Mattias Karlsson, tycker att det är märkligt att det egna partiet inte är välkommet till blocköverskridande samtal.

– Motivet för att hålla oss ute och stänga våra väljare ute från inflytande har alltid tidigare varit att vi haft en så pass avvikande uppfattning i migrationspolitiken, har man sagt. Nu har de andra partierna tagit vår politik i ganska väsentliga avseenden på det området, och att fortfarande hålla våra väljare ute tycker jag blir ganska konstigt.

Men för Stefan Löfven är det fortsatt otänkbart att låta Sverigedemokraterna vara med vid politiska samtal.

– Det är ett parti med nazistiska rötter, som kommer ur vit-makt-rörelsen, det är inte ett parti som andra. Jag kan aldrig ha samarbete med den typen av parti, jag kommer aldrig att ha det.

En del menar att de får en form av martyrskap när de ställs utanför. Hur ser du på det?

– Nej, de ställs utanför för att de är det parti de är.