Poliser får mer utbildning om terrorism

2:11 min

Från i höst är tanken att runt 10 000 poliser i Sverige ska få mer utbildning och övning i att hantera terrorattentat. Utbildningen blir obligatorisk och kommer ingå i den vidareutbildning som finns.

– Förhoppningsvis, och det tror jag också, så kommer det göra skillnad på så sätt att den enskilda polisen är mer trygg i vad som ska göras och hur det ska göras, och känner att man faktiskt kan göra skillnad, för den enskilde svenska polisen kommer att göra skillnad vid ett attentat, vi är beväpnade och vi är också ganska vana att hantera våldsamma beväpnade gärningsmän, säger Jonas Hysing,chef på Nationella taktiska rådet som utvecklar polisens arbete kopplat till terrorism om vilken betydelse han hoppas att utbildningen ska få. 

Sannolikt kommer de poliser som arbetar ute på gatorna vara först på plats om det sker ett attentat. Utbildningen som nu införs kommer vara både teoretisk och praktisk, och ingå som en del i den obligatoriska vidareutbildning som alla poliser som arbetar i det som kallas yttre tjänst får, säger Jonas Hysing på Nationella taktiska rådet.

– Dels är det de senaste förändringarna i hur attentat har gått till, vad man kan dra för lärdomar av det, om det finns några gemensamma nämnare och i så fall vad det skulle innebära för olika typer av polisiära uppdrag, det kan vara bevakningsuppdrag eller också kan det vara i ett attentat.

Det handlar om runt 10 000 poliser som ska att gå utbildningen, med start i höst, enligt Jonas Hysing. Sedan tidigare har det funnits ett åtgärdskort för hur poliser som arbetar ute på gatorna ska agera vid ett attentat, och det har också funnits en webbutbildning, men den utbildning som nu införs blir alltså mer omfattande.

Det är på tiden, säger Emma Cronberg, Nationellt huvudskyddsombud hos polisen:

– Den här utbildningen är ju praktisk, och i vårt praktiska yrke behöver man träna för det man kommer möta i verkligheten. Det ger en helt annan grund, och det är mer omfattande än tidigare, tidigare har det varit lättare varianter med mer av mental förberedelse.

Samtidigt är polismyndigheten en väldigt ansträngd organisation nu, hur ser du på risken att det här inte kan genomföras?

– Genomföras, det tror jag, för man är så pass på väg, däremot är jag väldigt oroad över tempot, och takten att hinna så snabbt som man behöver, vi skulle behövt den här kompetensen och utbildningen redan i förrgår, säger Emma Cronberg.