Bonde åtalad för djurplågeri

En bonde i Dalsland har åtalats för djurplågeri, sedan han gravt misskött 50 får. Veterinären hittade djuren i kring i ett djupt lager av gödsel, avmagrade och fulla av ohyra. 20 av fåren hade inte klarat missförhållandena utan självdött. Även en del av dom djur som togs omhand fick nödslaktas Mannen medger brott mot djurskyddslagen, och anger psykisk trötthet som orsak till vanvården.