Rökning räcker för att få hjärtsvikt

Att rökare har högre risk att drabbas av hjärtsvikt har forskare vetat. Men nu visar amerikanska forskare ett samband mellan rökning och hjärtsvikt, oberoende av tidigare hjärtproblem som en hjärtinfarkt.

Studien visade att rökares hjärtan har tjockare hjärtväggar och en sämre pumpförmåga jämfört med icke-rökare och före detta rökare. Den kombinationen ökar risken för att drabbas av hjärtsvikt. 

Vid hjärtsvikt tvingas hjärtmuskeln överarbeta och blir då större. När hjärtat blir större blir det slappare och får svårare att pumpa ut blod i kroppen.

Vanligtvis utvecklas hjärtsvikt efter en hjärtinfarkt. Eftersom rökning kan leda till hjärtinfarkter har man sedan tidigare vetat att rökning på sikt kan leda till hjärtsvikt. 

Referens: W. Nadruz Jr et al. "Smoking and Cardiac Structure and Function in the Elderly The ARIC Study (Atherosclerosis Risk in Communities)" 2016. DOI: 10.1161/CIRCIMAGING.116.004950