Hög frånvaro i skolan väcker oro hos utredare

1:58 min

Många kommuner vet inte hur hög frånvaro elever i grundskolan har. Bara drygt hälften av landets kommuner samlar in frånvarostatistik.

Hör mer i P1-morgon 7:35

Det visar en ny rapport där landets kommuner även fått uppskatta hur hög frånvaron är på mellan- och högstadiet.

– Det är allvarligt för det signalerar till eleverna att det kanske inte är så viktigt med närvaro. Och att det är så många elever som har hamnat i omfattande frånvaro beskriver det, säger psykologen Malin Gren Landell, som just nu arbetar med en annan stor utredning om frånvaro i skolan. Hon fortsätter:

– Att ingen reagerar om de är i skolan eller inte. Så det är ett signalvärde. 

Hon menar att en grundläggande överblick över elevernas närvaro i skolan är avgörande för att minska frånvaron och att det här skickar fel signaler till skolbarnen.

Trots att kommunen har fulla ansvaret för den enskilda elevens skolgång, är det bara drygt hälften av kommunerna som samlar in frånvarostatistik från grundskolan.

Det visar en ny rapport där landets kommuner även fått uppskatta hur hög frånvaron är på mellan- och högstadiet.

– Skolan behöver sakna de här eleverna. Och eleverna behöver känna sig saknade. Och eleverna ska sakna skolan. Det är ömsesidigt. Så vi behöver komma till rätta med det här. Bland annat genom att ha koll på närvaron och frånvaron, menar Malin Gren Landell.

Två tredjedelar, eller 186 av landets kommuner, har deltagit i enkäten "Skolans tomma stolar" som genomförts av Sifo på uppdrag av den ideella föreningen Prestationsprinsen i samarbete med Skandias stiftelse "Idéer för livet".

Bara drygt hälften eller 54 procent av kommunerna samlar i dag in och har överblick över frånvaron i skolan.

Och att kommunerna, och i förlängningen skolverket, i dag saknar övergripande och samlad statistik när det gäller frånvaro är ett problem menar Malin Gren Landell.

– Det verkar som om det finns ett mörkertal och det är oroväckande att vi inte har koll på närvaron i våra skolor.

Vad som är nytt jämfört med liknande undersökningar är att man frågat både om olovlig frånvaro och lovlig frånvaro som till exempel sjukskrivning.

Sammanfattningsvis gör kommunerna uppskattningen att så många som 70 000 elever kan vara hemma från skolan i snitt mer än en halv dag i veckan, enligt rapporten.

Det motsvarar drygt 7 procent av alla mellanstadie- och högstadieelever. Och frånvaron ser ut att öka med åldern. Bland niorna uppskattas att 17 procent, eller mer än var sjätte elev, kan vara frånvarande en halv till över en hel dag i veckan.

– Jag tycker att det bekräftar den bild vi får i utredningen. Säger Malin Gren Landell. 

Hon ska undersöka skolfrånvaron närmare i den statliga utredningen "Att vända frånvaro till närvaro" som förväntas vara klar till nyår

– Jag hoppas att utredningen ska leda till en mer likvärdig skola på så sätt att skolorna får hjälp med vad man skall registrera och betydelsen att detta är viktigt. Jag har uppfattningen att många skolor och kommuner vill ha hjälp. Så viljan finns, säger Malin Gren Landell.