Gifter i marken kring Kustbevakningens kontor

Marken intill Kustbevakningens huvudkontor i Karlskrona innehåller förhöjda halter av giftiga ämnen.

2014 när det blev ett större dieselläckage intill byggnaden så upptäcktes det även att marken innehöll höga halter av PAH, polycykliska aromatiska kolväten, men någon sanering gjordes inte.

Detta framgår av en rapport som SVT Nyheter Blekinge har tagit del av.

På en avdelning på Kustbevakningen har nio av ett 20-tal anställda drabbats av svåra sjukdomar de senaste åren. En utredning pågår nu och rapporten kommer att skickas till konsultföretaget som gör utredningen.