Länsstyrelsens rutiner får svidande kritik

1:29 min

På tisdagen presenterades den utomstående granskning som länsstyrelsen beställde efter flera avslöjanden från P4 Kalmar. Ett externt revisionsföretag uppmärksammar vissa brister i organisationens rutiner.

I dag, tisdag, presenteras den revisionsrapport som länsstyrelsen beställde efter P4 Kalmars avslöjanden om bland annat betalsamtal till sexlinjer från residensets telefon.

En extern revisionsbyrå har fått i uppdrag att granska länsstyrelsens rutiner och hantering av ekonomin kring landshövdingen. I rapporten kommer det fram att det finns brister i hanteringen av kvitton, att landshövdingen har blandat samman privat ekonomi och länsstyrelsens ekonomi och att stora inköp av alkohol ofta har gjorts.

Revisionsbyrån uppmanar länsstyrelsen att på flera områden stärka sina regelverk, inte minst kring alkohol och kontokortshantering.

Använde jobbkortet privat

Enligt rapporten har landshövdingen själv bestämt att han skulle använda länsstyrelsens kontokort till privata utgifter, dessa har sedan granskats av landshövdingens sekreterare. Revisionsbyrån skriver att de "finner det anmärkningsvärt" att man har låtit en underställd ta ställning till vilka utgifter som ska vara privata.

I rapporten framkommer det också att länsstyrelsen saknar rutiner för att en utomstående part granskar beställningar som gjorts av länsstyrelsen. Byrån rekommenderar länsstyrelsen att ska skapa rutiner för oberoende granskning av fakturorna och förbjuda användning av kontokort i annat syfte än till länsstyrelsens egen verksamhet.

Två vinflaskor per person

Revisionsbyrån har också tittat på tillfällen då länsstyrelsen köpt in stora mängder alkohol. I några fall har man köpt två flaskor eller nästan två flaskor per deltagare. Vid 29 tillfällen där landshövdingen genomfört måltider saknas det deltagarlistor och det saknas uppgifter om bland annat syftet. Det gör det svårt för byrån att ta ställning till om landshövdingen följt länsstyrelsens policy. Byrån rekommenderar att länsstyrelsen stärker sina rutiner kring kvitton och förtydligar sin alkoholpolicy.

Byrån har också granskat resor och har sett att landshövdingen fru deltagit vid flera resor och hotellövernattningar. Byrån har inte kunnat avgöra om resorna varit av sådan karaktär att landshövdingens fru har förväntats närvara vid representation och man rekommenderar att länsstyrelsen förtydligar policyn kring hur landshövdingens partner ska delta vid representation.

Tidigare VD för tredje största leverantören

Den tredje största leverantören till länsledningen, enligt rapporten, är ett företag där landshövdingen tidigare har varit vd. Det är ett bolag som länsstyrelsen dessutom inte har något ramavtal med. Byrån rekommenderar att länsledningen ska hitta rutiner för inköp så att jävssituationer inte ska uppstå.

Artikeln uppdateras och du hör mer om det här i P4 Kalmar under dagen.