Unika spårväxlar från Luleå ska få tågen att komma i tid

0:47 min

I dag orsakar spårväxlar var fjärde tågförsening, men det kan det bli ändring på. En ny slags spårväxel håller på att utvecklas vid Luleå tekniska universitet.

Det svenska järnvägsnätet har över 15 000 spårväxlar varav Trafikverket ansvarar för 12 000 och en typisk spårväxel kan vara 65 meter lång. I dag är krånglande spårväxlar en av de vanligaste orsakerna till försenade och inställda tågresor för resenärer och pendlare i Sverige.

Men nu har järnvägstekniskt centrum vid universitetet i Luleå utvecklat nya banbrytande spårväxlar som kan göra tågen på Sveriges järnvägar punktliga igen.

Det som gör den nya spårväxeln unik är att tågen kan fortsätta att rulla enligt tidtabell, samtidigt som reparationsarbetet av växlarna pågår. Detta tack vare de nya spårväxlarnas speciella koncept. Den får även längre livslängd tack vare en starkare konstruktion.

De nya spårväxlarna är enklare att underhålla, eftersom en stor del av reparationerna kan göras i en verkstad samtidigt som tågen fortsätter att rulla obehindrat på spåren. Detta tack vare den nya flexiblare och starkare konstruktionen.

Trafikverket som finansierat forskningen av den nya spårväxeln tror mycket på det nya konceptet som bedöms ha god potential att minska underhållsbehovet av spårväxlar vid svenska järnvägar. Det innebär att underhållskostnader kan reduceras och det blir färre tågförseningar.

Tester av spårväxlar baserat på det nya konceptet är inplanerade av Trafikverket på svenska järnvägar 2017.