Skolverket: Det är bekymmersamt

1:33 min

Många av landets kommuner saknar i dag överblick över hur elevfrånvaron i skolan ser ut, något som Ekot tidigare rapporterat om. Det är allvarligt, konstaterar Skolverket.

– Det är bekymmersamt att vi inte har en ordentlig kunskapsbild och om det är så att den här rapporten stämmer så är det allvarligt, säger Niclas Westin som är enhetschef för skolutvecklingsavdelningen vid Skolverket.

Bara drygt hälften, eller 54 procent av kommunerna, samlar i dag in statistik om hur frånvaron ser ut, visar en ny Sifoundersökning.

Att kommunerna och i förlängningen Skolverket saknar samlad information om hur frånvaron ser ut är ett problem, enligt rapporten. Det sänder fel signaler till skolbarnen. Dessutom är en grundläggande överblick över elevernas närvaro avgörande för att minska frånvaron, enligt rapporten där kommunerna fått svara på frågor om frånvaron på mellanstadiet och högstadiet.

– Enligt den redovisning som finns så blir jag inte riktigt säker på om det är så att man i rapporten har kommit fram till att det är på skolnivå som man saknar den här kontrollen eller om det är på kommunnivå som man saknar en överblick. Min bild är att många skolor har en god kontroll. Därför skulle vi nu behöva sätta oss in i vad de har kommit fram till och vi ska med stort intresse ta del av rapporten, säger Niclas Westin.

Grunden för Skolverket är att det är huvudmännen som är ansvariga för skolan, understryker Niclas Westin.

– Men om vi ser att de har stora svårigheter i något avseende då behöver vi analysera det och se om staten borde gå in och stötta, med information, utvecklingsprojekt eller liknande, säger Niclas Westin.