Försäkringskassan: Samarbete ska ge färre sjukskrivningar

1:18 min

Sjukskrivningarna i Norrbotten fortsätter att öka men i något mindre takt jämfört med tidigare. Samtidigt har regeringen satt upp nya mål för ett minskat antal sjukpenningdagar i landet.

Ann-Marie Begler är generaldirektör för Försäkringskassan och enligt henne gäller det att minska antalet heltidssjukskrivningar och att få ett bättre samarbete med arbetsgivarna samt hälso- och sjukvården.

– Jag tror att det kan vara bra att diskutera en deltidssjukskrivning när någon ska sjukskrivas samt att jobba för att få de som är långtidssjukskrivna att komma tillbaka, säger Ann-Marie Begler.

Det är det som försäkringskassan kallar sjukpenningtalet som ökar, alltså antal dagar med sjukpenning per försäkrad. I Norrbotten ligger den siffran på 10,5 vilket är något lägre än i landet som helhet.

Men regeringen har satt upp som mål att den siffran ska vara 9,0 år 2020. Något som Ann-Marie Begler anser är fullt möjligt.

– Den tidigare ökning som vi sett har stannat av och är något mindre än vad vi räknat med. På vissa håll i landet vänder det till och med nedåt så jag tycker att det är en positiv utveckling.