En hund kanske får hjälpa barn med NPF-diagnoser i Kungsbacka

2:45 min

Tre skolor i Kungsbacka har ansökt om att få ha en pedagoghund i skolan. Tanken är att hunden ska hjälpa barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Klicka på texten för att läsa mer

Marita Kennedy är chef på en av skolorna. Hon säger att en pedagoghund skulle kunna hjälpa barn på tre olika skolor:

- Ja, det är det vi har planerat och hoppas kunna genomföra. Det är tre skolor som har elever från förskoleklass upp till årskurs sex. Framförallt har vi tänkt att hunden ska träffa barn som har svårt att finna sig tillrätta i ett klassrum och som behöver ha extra hjälp och stöd. Det handlar många gånger om barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar av olika slag. Inte minst om man har autism så kan en hund vara ett sätt att skapa goda relationer och få kontakt på ett annat sätt, säger Marita Kennedy.

Borta från skolan oftare

Kanske kan en hund hjälpa barn med autism, asperger, adhd eller andra Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att må bättre i skolan. Skolans personal har märkt att många av de här barnen är borta från skolan, oftare än andra elever. Många har också svårt att leka eller vara med andra på rasterna. En hund kanske kan hjälpa både på lektioner och raster, så att barnen känner sig tryggare, gladare och orkar med skolan. En av de saker som hunden skulle kunna hjälpa barnen med är läsning:

- Tycker man att det är jobbigt att läsa för andra kamrater i klassen, så kan det vara ganska gott att få läsa för hunden istället, säger Marita Kennedy.

Skolorna försöker på olika sätt

Nu har skolcheferna frågat Kungsbacka kommun om de kan få särskilda pengar till att anställa en särskild pedagoghund:

- Ja och vi har inte bara ansökt hos vår kommun utan också hos specialpedagogiska skolmyndigheten och vi har även tänkt att söka från olika fonder. Vi vill försöka på alla sätt att kunna genomföra det här, säger Marita Kennedy som är rektor på Fjordskolan i Kungsbacka.