Danmark sätter stopp för kvotflyktingar

1:35 min

Beslutet är en del av ett större asylåtstramningspaket och har ett brett stöd i Folketinget.

– Det är helt enkelt fullt i Danmark, det är därför vi fattat det här drastiska beslutet, säger migrationsminister Inger Stöjberg till danska Politiken.

Danmark har tagit emot flyktingar via FN:s flyktingorgan UNHCRs kvotsystem sedan 1978.

Ungefär 500 personer om året har valts ut att få asyl på plats i flyktingläger eller krigshärdar runt om i världen och har kunnat resa direkt till Danmark utan att behöva ge sig ut på en farlig flyktväg.

Runt 30 länder i världen tar emot kvotflyktingar, och globalt fick drygt 80 000 asyl genom kvotsystemet under förra året.

Sverige tar varje år emot nästan 2000, och både Finland och Norge har senaste åren ökat sin kvot i spåren av flyktingkrisen.

Men Danmark har nu beslutat att frysa mottagningen med hänvisning till de många asylansökningar Danmark tagit emot senaste året.

Samtidigt har antalet som söker asyl sjunkit drastiskt i Danmark senaste halvåret, och nyligen mer än halverade regeringen sin asylprognos för 2016.

Stoppet för kvotflyktingar får ändå stöd i Folketinget. Till exempel har danska Socialdemokraterna gått ut och backat upp förslaget.

Varken regeringen eller Socialdemokraterna kan säga när eller om kvotsystemet tas upp igen i Danmark.

Mest kontroversiellt i beslutet är att stoppa också de 20 till 30 svårt sjuka eller funktionsnedsatta personer som varje år varit en del av flyktingkvoten.

Tidigare har migrationsminister Inger Stöjberg sagt att hon inte vill hindra den gruppen från att få skydd i Danmark. Något hon nu backat från.