Fast stridsgrupp på Gotland stärker beredskapen

3:25 min

Sveriges överbefälhavare Micael Bydén har beslutat att det från klockan 7 onsdag morgon ska finnas permanenta förband på Gotland.

- Det handlar om att vi nu ökar den operativa förmågan i försvarsmakten. Under en längre tid har omvärldsutvecklingen utvecklats i negativ riktning, säger ÖB Micael Bydén.

Försämringen väntas enligt försvarsmakten bestå under en lägre tid. 

- Det handlar om alla händelser i vårt närområde, som inte bara är Östersjön. Från terrorhandlingar till försök till militärkupper, säger han.

Ryssland spelar en stor roll i sammanhanget.

-  I grund och botten handlar det om ett ryskt agerande. En annektering av Krim och fortsatta händelser i Ukraina. Ett Ryssland som fortsätter sin militärreform, satsar stora ekonomiska medel, har visat att man är beredd att använda sina militära maktmedel för att nå sina mål, säger Micael Bydén.

Enligt ÖB finns dock inget omedelbart militärt hot mot Sverige.

Det snabbinsatsförband, ett mekaniserat skyttekompani på 150 soldater, som just nu övar på Gotland har nu på morgonen fått order att stanna kvar på ön.

- Vi har militära förband från och med nu permanent på plats. Just nu har vi den operativa reserven som varit ute på en beredskaps kontroll - de stannar kvar, säger Micael Bydén.

Längre fram kommer de att avlösas av andra förband tills en ordinarie stridsgrupp är på plats första juli 2017.

 - Det jag fattat beslut om är att tidigarelägga den permanenta gruppen som nu utbildas i Skövde. De kommer att finnas på plats halvårsskiftet nästa år. Vi tar ut en ledningsgrupp på en handfull personer som ska leda de här förbanden och samverka med relevanta aktörer på Gotland.

På frågan om det kan komma att flyttas ytterligare militära styrkor till Gotland svarar ÖB att de omprövar hela tiden de planer som ligger.

- Det här är ett tydligt exempel på när vi tittar på omvärlden och vi tittar på våra egna förutsättningar. Och förutsättningarna finns där - då agerar försvarsmakten, säger Micael Bydén.

Vem ska vi visa musklerna för?

- I det här fallet är Försvarsmakten beredda att ta ansvaret för den svenska suveräniteten och vår demokrati. Det är externa signaler och interna signaler i landet, säger ÖB Micael Bydén.