EU enas om ny gränsbevakningsstyrka

EU:s medlemsländer och EU-parlamentet har nu slutligt enats om formerna för EU:s nya gräns- och kustbevakningsstyrka, som ska få större befogenheter än sin föregångare Frontex.

"Jag välkomnar den hastighet och den effektivitet som rådet och parlamentet har visat i den här viktiga frågan. Endast med effektiv skötsel av våra yttre gränser kan vi återvända till det normala inom Schengen", säger Robert Kalinak, inrikesminister för EU:s ordförandeland Slovakien, i ett pressmeddelande.

Den nya gräns- och kustbyrån bygger på EU:s nuvarande gränsbevakningsmyndighet Frontex men ges ytterligare befogenheter och uppgifter. Bland annat ska kustbevakare från hela EU kunna skickas ut i en snabbinsatsstyrka vid akuta behov.