Sydost

Ung sluss stöttar för att fler ska få jobb

3:17 min

I dag öppnar dörrarna till Ung sluss på fyra ställen i sydöstra Skåne. Här ska unga som varken jobbar eller pluggar få hjälp att komma vidare. 

– Detta är en av de största ungdomssatsningarna för att hjälpa ungdomar ut i arbetslivet i sydöstra Skåne, säger Maria Jönsson, projektledare.

Stöd och guidning

Det är i Tomelilla, Simrishamn, Ystad och Sjöbo som projektet Ung sluss i dag inviger sina lokaler eller lounger som de kallas. Omkring 11 miljoner kronor läggs på projektet som är ett samarbete mellan de fyra kommunerna och Arbetsförmedlingen och som till stor del finansieras av Europeiska socialfonden.

Projektet pågår fram till slutet av 2017 och förhoppningen är att unga mellan 16-24 år ska hitta dit för att få stöd och guidning och på så sätt komma närmare arbetsmarknaden eller studier.

– Målet är få 340 ungdomar inskrivna i projektet, säger Maria Jönsson.

I Ystad ligger Ung sluss-loungen på Skansgatan, i Tomelilla på Stationshuset, i Simrishamn på Storgatan och i Sjöbo på Västergatan.

– Där man kan komma in om man är ung och inte har någon direkt plan, eller så har man kanske en plan men den funkar inte, så kan vi hjälpa till med allt möjligt, säger Johan Kohnke, arbetsmarknadsstrateg i Simrishamn.

Det kommer inte att vara en myndighetslokal, man ska kunna komma in och ha ett samtal med våra coacher om vad man ska göra.

För att nå ut till så många unga som möjligt jobbar så kallade ungdomsspanare i projektet. 

– Jag ska ut och prata med ungdomar på stan, om vad vi gör, få dem att förstå hur bra det kommer att vara för dem att komma hit och att vi har mycket att erbjuda här, säger Agnes Warelius, ungdomsspanare i Simrishamn.

Känslan när man kommer in i lokalen ska vara välkomnande och hemtrevlig.

– Det ska kännas avslappnat att komma hit och inte ett tvång. Och det är helt ok att sitta och ta det lugnt en stund, man kanske inte vill gå på problemet direkt, det kan ta tid, säger Linus Andersson, ungdomsspanare i Ystad.

Samverkar brett

Ett av syftena med projektet är att samverka brett, till exempel mellan kommunernas arbetsmarknadsenheter, socialtjänst, skola, psykiatrin, arbetsförmedling och näringslivet, säger projektledaren Maria Jönsson.

– Här finns coacher, här finns studie- och yrkesvägledare, Arbetsförmedlingen kommer att finnas på plats, och sedan kan man bara sätta sig ner och prata med någon av dem och så får man se vad är det vi kan hjälpa till med.

Det kan också handla om att bli lotsad vidare, att knyta kontakter med möjliga arbetsgivare, eller få hjälp med sin hälsa, eller att få veta mer om ett visst yrke

– Jag skulle vilja hur fungerar det att vara plåtslagare till exempel, då tar vi kontakt med en plåtslagare och ser hur det funkar, säger Maria Jönsson.

Helhetssyn

Tanken med projektet är också att arbeta individanpassat och ha en helhetssyn på människor som kommer dit.

– Många gånger så ser till exempel Arbetsförmedlingen en del, skolan ser en del och kanske socialförvaltningen en del, men här kan vi titta på alla delar på människan och vad det är du behöver hjälp med.

– Det kan ju vara så att det finns en anledning till att man inte har arbete, har du till exempel ingen bostad så är det ju väldigt svårt att söka arbete. Är det någonting runt omkring dig som händer hemma kan det också vara väldigt svårt att söka arbete. Och då får man liksom se på hela delen och inte bara på att jag inte arbetar eller studerar utan vad är anledningen till att du inte arbetar eller studerar och kanske ta tag i de grejerna, säger Maria Jönsson.