"Ska ske så snart en ny riksrevisor tillträtt"

Riksrevisor Margareta Åberg lämnar sitt uppdrag

Riksrevisor Margareta Åberg kommer i dag att be riksdagen att få lämna sitt uppdrag som riksrevisor.

Margareta Åberg lämnar Riksrevisionen sedan hon och de andra riksrevisorerna fått stark kritik efter en artikelserie i Dagens Nyheter.

Efter sommarens hårda kritik och avslöjanden om misstänkta jävssituationer har därmed samtliga tre riksrevisorer nu avgått.

Redan i slutet av augusti lämnade riksrevisor Ulf Bengtsson sitt uppdrag efter tidningens granskning – att han lagt sig i en granskning av en myndighet som han själv suttit i styrelsen för bara ett år tidigare. 

Tidigare under sommaren avgick också Ulf Bengtssons och Margareta Åbergs kollega, dåvarande riksrevisor, Susanne Ackum, efter att det avslöjats att hon lovat bort tjänster till tidigare kollegor, och att hon låtit utomstående ta del av internt arbetsmaterial.

– Riksrevisionen har den viktiga uppgiften att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Dessutom finns stora utmaningar när det gäller fortsatt utveckling av verksamheten och att stärka myndighetens förtroende internt och externt, säger riksrevisor Margareta Åberg i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Efter de senaste månadernas händelser har jag kommit fram till att det är bäst att myndigheten får en nystart genom en helt ny ledning som med full kraft tar sig an det viktiga arbetet att genomföra revisionsuppdragen och att driva utvecklingsarbetet och det förtroendeskapande arbetet vidare.

Hon fortsätter vidare i brevet.

– Jag kommer i dag att be riksdagen att få lämna mitt uppdrag. Det ska ske så snart en ny riksrevisor tillträtt. För att myndigheten ska kunna utöva sin verksamhet krävs att det finns åtminstone en riksrevisor på plats. Riksrevisorerna har inte några ersättare som kan träda in vid frånvaro eller om de slutar.

I ett brev till de anställda skriver hon vidare att: under tiden fram tills en ny riksrevisor är på plats ska verksamheten så långt det är möjligt bedrivas som vanligt vad gäller den årliga revisionen, effektivitetsrevisionen och det internationella utvecklingssamarbetet.

Hon skriver vidare: samma sak gäller för verksamhetsstödet. För att detta ska lyckas behövs fortsatt fina insatser från er alla och att vi hjälps åt!