Ny information kring hällmålningarna i Arjeplog

5:39 min

De 6000 år gamla hällmålningarna som hittades i Arjeplogsfjällen våren 2013 fortsätter att intressera arkeologer. Nu har en utgrävning gjorts på platsen och nya intressanta fynd har gjorts.

Vid utgrävningarna hittades bland annat rester från en kritpipa från 1700-talet och stora mängder kol som nu ska analyseras för att kunna tidsbestämmas. 

Platsen nedanför målningen hade också iordningställs med att platta stenar lags där för att göra en avsats. 

− De fynd vi gjort visar att det är en plats som besöks under lång tid. Vi kan också se att människor tidigare har makat till platsen med platta stenar där man målat och det säger också vilken betydelse platsen haft, säger Ingela Bergman museichef vid Silvermuseet och docent i arkeologi. 

På platsen hittades också stora mängder kol vilket Ingela Bergman tolkar som att det inte är en plats där man tillrett mat: 

− Det är ingen "korvgrillningsplats" för då hade det inte varit så mycket kol. Utan vi tror fullt och fast att det varit en ritual eller ceremoni vid hällmålningarna och det gör att det är väldigt intressant, säger Ingela Bergman.

Även om utgrävningen om platsen för hällmålningarna gav många intressanta fynd så hittades inga fynd från den tid som hällmålningarna ska ha gjorts för cirka 6000 år sedan. 

− Men det är inget ovanligt att man inte hittar fynd från den tiden, men visst hade det varit roligt om vi hittat en pilspets från den tiden.