Tandläkare vänder sig mot oro för fluor

2:09 min

Oro bland allmänheten för att fluor i tandkräm skulle kunna vara skadligt har fått tandläkare att reagera. Man ser en risk för att fler ska få hål i tänderna om man slutar att använda fluor när man borstar tänderna.

Det händer att patienter tackar nej till behandlingar med fluor.

– Det händer, framför allt när det gäller fluorlackning av barn, som vi gör i lite mer utsatta områden. Det kan ju göra att man får fler hål eller att de hål man redan har blir större, säger Joakim Levin, som är klinikchef på Folktandvården i Märsta-Sigtuna i norra Stockholmsområdet.

I vissa bloggar och chattrådar på nätet beskrivs fluor i tandkräm och tandvårdsprodukter som skadligt, till exempel som ett cellgift som kan ge cancer. Föräldrar uppmanas skydda sina barn, och använda tandkrämer utan fluor, ofta kallas de ekologiska och med naturliga ingredienser.

Från tandläkarhåll anser man att varningen för cancer är felaktig och att oron är obefogad. Det finns starka vetenskapliga bevis för att tandkräm med fluor förebygger karies, alltså hål i tänderna, hos barn och ungdomar.

Om fler väljer bort fluor finns en risk för att tandhälsan ska påverkas negativt, anser tandläkarkåren, som pekar på att de landvinningar som gjorts för bättre tänder de senaste 50 åren kan gå till spillo.

– Ja, det är grundläggande för den fantastiska tandhälsa vi har, utan fluor hade vi haft en helt annan situation, säger Göran Koch, professor emeritus och expert på barntandvård.

Frågan om människors oro för fluor och hur den ska bemötas tas nu upp på Tandläkarstämman i höst. Och Göran Koch tycker att det är bra att ge dem som möter patienterna bättre verktyg.

– Det är klart att det kan vara svårt för tandvårdspersonal om man inte har tillräckliga kunskaper. Därför är det viktigt att utbilda och ge dem en möjlighet att föra en debatt med sina patienter i ämnet.

Joakim Levin på Folktandvården i Märsta-Sigtuna säger att oro för fluor inte är jättevanligt, men att det går lite i vågor. Ibland är det fler som har frågor, i första hand är det föräldrar med små barn som funderar. Själv känner han sig övertygad om att fluor är bra.

– Jag ger mina barn fluortandkräm och jag tror att fördelarna överväger det som eventuellt kan vara skadligt.