Kraftigt höjda VA-taxor att vänta

2:18 min

I framtiden får man räkna med kraftigt höjda avgifter för dricksvatten. Förklaringen är eftersatt underhåll och skärpta krav på vattenrening. 

Utbytet och underhållet av landets vatten- och avloppsledningar skulle behöva gå dubbelt så fort som det gör i dag, säger branschorganisationen Svenskt Vattens vd Anna Linusson.

– Ja så är det. Fortsätter vi i den här takten så byter vi ut alla rör på 250 år. Och så länge håller ju inte rören. Vi siktar på att de ska hålla mellan 100 och 150 år. Så vi skulle behöva fördubbla den takten ungefär. På 20 års sikt kommer vi behöva betala mellan 50 och 100 procent mer för att ha friskt dricksvatten och rena sjöar och hav i Sverige.

Senast i förra veckan brast i centrala Gävle en huvudvattenledning. 75 000 personer fick problem med vattnet medan flera gator översvämmades.

Att underhållet är eftersatt av järnvägen är välkänt. Men det är likadant med VA-näten.

Kommunerna kan dra sig för tunga investeringar och långsiktighet saknas i stor utsträckning säger Anna Linusson.

 – Det vi ser är att vi behöver göra mer investeringar de närmaste tio åren än ad det finns planer för.

Samtidigt med renovering av befintliga ledningar och med utbyggnad kommer också nya krav på vattenrening och även kostnadskrävande klimatanpassningar.

– När risken för översvämningar ökar måste vi planera våra samhällen på ett annat sätt. Vi måste ha mer grönytor. Vi måste bygga så att vattnet fångas upp och fördröjs så det inte så fort kommer ner i avloppssystemen.

– Men sedan kan det också handla om att vi måste skydda dricksvattentäkter mot översvämningar så det inte sköljs ut bakterier och föroreningar. Vi kanske måste bygga om dricksvattenverk och avloppsreningsverk för att skydda dem mot översvämningar, säger Anna Linusson.

Åkersberga i Österåker kommun norr om Stockholm bygger nytt och kämpar samtidigt med gamla ledningar. I år höjdes taxan med nära 15 procent, och ungefär så mycket lär man behöva fortsätta höja årligen för att klara underhållen och de nya kraven. Det säger bolaget Roslagsvattens Maria Grauers som är kommunansvarig för just Österåker.

– Stora delar av Åkersbergas VA-nät är byggt för 50-60 år sedan, och det har väl nått den nivån att det behöver stora åtgärder. Jag skulle tro att de närmaste åren kommer vi se flera höjningar av brukningsavgiften i ungefär samma nivå som det senaste året.