LO besöker sommarjobbande ungdomar

En del av de ungdomar som sommarjobbar har problem med för lite lön och för långa arbetstider.

Det menar LO som i sommar åker runt om i landet och ger ungdomarna råd och tips om hur deras förhållanden ska se ut på sommarjobbet.

Jonas Franzén är ungdomshandläggare på LO Kronoberg.

- Vi har stött på ett par ungdomar som jobbar inom restaurangbranschen och servering som undrar om löner och om sätt att arbeta, ensamarbete bland annat.

LO kallar sin kampanj för sommarland och man har 15 representanter som informerar ungdomarna om deras rättigheter.