Dom mot Ulf Olsson i dag

Idag klockan 11 kommer Hovrättens dom mot 53-årige Ulf Olsson som av tingsrätten dömdes till livstids fängelse för morden på Helén Nilsson och Jannica Ekblad.

Att det verkligen var Ulf Olsson som tog livet av både Helén Nilsson och Jannica Ekblad 1989 kommer det med största sannolikhet inte råda något tvivel om. Något annat än en fällande dom skulle vara en sensation.

Ulf Olsson själv har under hela rättegången visserligen hävdat sin oskuld, men den tekniska bevisningen mot honom har varit tung och till och med Olssons egen advokat erkänner att det finns mycket starka bevis som talar mot hans klient. Tvistefrågan kommer istället gälla vilken dom Ulf Olsson ska få.

I april i år dömdes han av Lunds tingsrätt till Livstids fängelse. Att det blev fängelse var ganska överraskande. Båda de experter som hade som uppgift att undersöka Ulf Olssons mentala hälsa kom fram till att han led av en psykisk störning och därför borde dömas till rättspykiatrisk vård. Samma bedömning gjordes också Socialstyrelsens rättsliga råd.

Men tingsrätten valde trots det att döma Olsson till fängelse. Det beslutet motiverar man med att de båda experterna ställt så olika diagnoser på honom. Rätten tog också fasta på svårigheten att avgöra hur Ulf Olsson mådde 1989 då morden begicks.

Idag klockan 11 kommer alltså hovrättens dom i fallet och oavsett om det blir vård eller fängelse för Ulf Olsson så lär beslutet bli omstritt.