Vill sänka köldgränsen i skidor

2:03 min

I länder som har sträng kyla, som Sverige och Norge, har astma blivit allt vanligare inom längdskidsporten sedan sprintåkning infördes.
Därför har den norske idrottsläkaren Inggard Lereim tagit initiativ till att sänka köldgränsen.
– Vid ett möte i Internationella skidförbundets medicinska kommitté om några veckor ska vi diskutera om temperaturgränserna ska justeras. Vi måste skydda längdåkarna, både i tävling och i träning, säger han till tidningen Dagbladet.

I dag är köldgränsen minus 18 grader. Är det kallare än så ska ett skidlopp ställas in.

– Jag hoppas att vi kan sätta köldgränsen ned mot tolv grader i sprint, där åkarna är som mest utsatta. Hård sprintträning i kyla är väldigt irriterande för lungorna, säger Lerheim.

Han vill också att man tar hänsyn till vinden när man sätter en köldgräns.

Norges landslagschef Vidar Løfshus ställer sig bakom förslaget.

– Det finns inget tvivel om att sprintåkning i kyla har gett oss extra utmaningar när det gäller luftvägarna, säger han.

Den svenska landslagsläkaren Per "Pliggen" Andersson ser positivt på det norska förslaget:

– Jag tycker att det är bra att man ser över köldgränsen, för ur ett medicinskt perspektiv är det ju en av de stora delarna i det här med astma- och luftrörsproblematiken, som medicinskt är den stora utmaningen för oss medicinare, säger han till Radiosporten, och fortsätter:

– Sen huruvida man ska ändra eller inte kan jag inte svara på nu.

I Norge förs en debatt om astma inom skidåkningen sedan det framkommit att skidåkare ska ha blivit erbjudna astmamedicin trots att de varit friska. En utredning är på väg att starta.