Många islamister har konverterat

1:58 min

Nya undersökningar i Danmark och Norge visar att en relativt stor andel av radikala islamister är danskar och norrmän med icke-muslimska föräldrar.

Tidningen Politiken och Danmarks Radio har i flera månader granskat danska islamister som har rest för att kriga för terrorgruppen IS. Danska säkerhetspolisen uppskattar att det handlar om minst 135 danskar, varav granskningen har lyckats identifiera och kartlägga 77 personer.

Fram träder en sedan tidigare känd bild om att det i hög grad handlar om unga storstadsmänniskor med ett kriminellt förflutet, men studien visar även tidigare okända fakta om IS-krigarnas bakgrund.

Av de kartlagda jihadisterna visade sig drygt 15 procent vara konvertiter, alltså personer med dansk bakgrund och utan muslimska föräldrar. Det är ett tal med stor osäkerhet, men som ligger långt högre än de 1,4 procent av Danmarks muslimer som uppskattas vara konvertiter. 

Nästan en av fem muslimska extremister i Norge är konvertiter, enligt en ny rapport från säkerhetspolisen PST. Totalt finns runt 3 000 muslimska konvertiter i Norge, och de uppges vara överrepresenterade bland radikala islamister.

Precis som i Danmark består religiöst extrema grupperingar i Norge i huvudsak av unga män med låg utbildning och kriminellt förflutet.

Personer med bakgrund i Pakistan och Somalia utgör de största muslimska minoriteterna i Norge, men relativt få av dem är religiösa extremister, enligt PST:s rapport.

Svenska Säpo uppger för Ekot att man inte kan inte kommentera hur många konvertiter det finns bland svenska islamister. 

I Europa är det ganska vanligt att muslimska konvertiter är överrepresenterade bland de som reser till Syrien och Irak för att ansluta sig till terrorklassade grupper, enligt en rapport som International Centre for Counter-Terrorism (ICCT) presenterade i somras.

I Frankrike har nästan en fjärdedel av jihadistresorna gjorts av konvertiter, trots att de, enligt ICCT, utgör max 4,6 procent av den muslimska befolkningen i Frankrike.