Kompetenslyft ska öka kvalitén inom äldreomsorgen

Det behövs 100 000 nya medarbetare fram till år 2023 för att klara äldreomsorgen. Nu satsar regeringen på utbildning i ett samarbete mellan SKL och Kommunal.

– Utbildning ska förbättra kvalitén och tryggheten på våra äldreboenden, säger Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister (S). 

Tanken är att framförallt tidsbegränsat anställda inom äldreomsorgen ska få ett kompetenslyft genom utbildningen till undersköterskor.

Man hoppas kunna utbilda 20 000 personer till undersköterska fram till år 2020. Utbildningen görs på hel- eller deltid och ska kunna kombineras med arbete.

I somras beslutades också om investeringsstöd med vilket man skulle bygga fler äldreboenden och renovera befintliga bostäder efter de äldres behov.

Man har också tidigare infört en tillsynssatsning som har fokus på arbetsmiljön ur ett psykosocialt perspektiv. Arbetsmiljöverket har stärkts med 25 miljoner.

I avtalsförhandlingar nåddes en överenskommelse om en särskild satsning på löner för undersköterskor. Vilket innebär att de kritiserat låga lönerna höjs.

Man hoppas på detta sätt och via personaltätare arbetsplatser kunna hålla folk kvar på våra äldreboenden och att det i sin tur ger stabilare personalgrupper och en kontinuitet för de gamla.