Deutsche Bank krävs på miljarder av USA

1:12 min

Tysklands största bank krävs på 14 miljarder dollar av amerikanska myndigheter. Det rekordstora skadeståndskravet rör hanteringen av bostadslån som bidrog till den globala finanskraschen 2008.

Deutsche Bank avfärdar det amerikanska justitiedepartementets begäran om motsvarande nära 120 miljarder kronor. Banken har inte för avsikt att betala något belopp i den storleksordningen eller i närheten av den summan, meddelas i en kort skriftlig kommentar.

Kravet är ett första steg i en förlikningsförhandling om skadestånd för de högriskaffärer med bostadslån som både amerikanska och internationella banker gjorde enorma förtjänster på.

Kunder prackades på lån som de inte hade råd att betala. Den vidare handeln med lånen blev till en bubbla som sprack och så småningom ledde till den internationella finanskraschen 2008.

Skadeståndskravet på Deutsche Bank är det hittills största som riktats till en utländsk bank i det här sammanhanget och det är högre än vad många bedömare hade förväntat sig.

På Frankfurtbörsen dök genast värdet på företagets aktier i morse och var tidvis nere på minus 9 procent.

Vid motsvarande förlikningsförhandlingar med andra finansinstitut har parterna enats om betydligt lägre belopp, vilket också Deutsche Bank räknar med. Banken har reserverat drygt 6 miljarder dollar, knappt hälften av det nu begärda beloppet, för att kunna betala det amerikanska skadeståndskravet.