Klimatavtalet kan träda ikraft innan FN-möte

2:14 min

Det globala klimatavtalet från Paris kan komma att träda i kraft innan FN:s möte i Marrakech i november. Men frågan är om EU klarar deadline eller ej?

Katarina Areskoug Mascarenhas, som är chef vid EU-kommissionens Sverigekontor, är en av många som överraskats av tempot i processen.

– Ja, jag tror alla vart lite tagna på sängen att det skulle gå så snabbt att ratificera Parisavtalet. Man talade länge om att man hoppades före slutet av året, säger hon. 

Men nu ser det ut som att man kanske till och med före mötet i Marrakech – kan ha ratificerat Parisavtalet, berättar Areskoug Mascarenhas. 

– Naturligtvis mycket tack vare att USA och Kina ratificerade vid G20-mötet i början av september. 

Parisavtalet träder i kraft när 55 länder, som står för 55 procent av de globala utsläppen av växthusgaser, har ratificerat – alltså fattat nationella beslut. Nu har 27 länder, motsvarande knappt 40 procent av utsläppen ratificerat, och fler väntas följa efter snart.

Allt fler tror att Parisavtalet kan träda i kraft innan FN:s årliga klimatkonferens som i år hålls i november i Marrakech i Marocko. 

Men EU kan hamnat på efterkälken om man inte ratificerat avtalet före den 15 oktober. EU får i så fall delta som observatör istället för att sitta vid förhandlingsbordet. Enligt Katarina Areskoug Mascarenhas är det viktigt EU deltar i förhandlingarna av politiska skäl. 

– EU var ledande part när Parisavtalet slutförhandlades. Så det är klart man vill vara med nu när Parisavtalet förhoppningsvis träder i kraft. Om det nu gör det innan Marrakech-mötet, för det är fortfarande osäkert. 

Just nu har EU väldigt många svåra frågor att hantera, hur påverkar det möjligheten att klara tidsgränsen?

– Jag tror inte det påverkar, för här finns inga meningsskiljaktigheter mellan medlemsländerna. I klimatfrågan var alla 28 eniga i Paris, vilket är en framgångshistoria för EU, säger Areskoug Mascarenhas. 

– Nu handlar det mer om att de nationella processerna i medlemsländerna tar olika lång tid och det får man ha förståelse för, säger hon.

Efter klimatmötet i vintras i Paris har EU:s medlemsländer lagt tid på att diskutera hur man sinsemellan ska fördela  EU:s gemensamma mål för koldioxidutsläpp, energisparande och ökad andel förnybar energi.

Sverige har tidigare velat vänta på att EU, som part i klimatförhandlingarna, först ska ratificera, men har ändrat sig och planerar att ha ett färdigt förslag i nästa vecka. Detta för att riksdagen ska kunna ratificera Parisavtalet.