Allt vanligare med trädsjukdomar

1:52 min

Trädsjukdomar blir allt vanligare i Sverige. Skogsstyrelsen utreder därför vem som kan bli ansvarig för att se till att de svenska trädslagen bevaras.

Magnus Berggren är kyrkogårdschef i Jönköping och ser hur träd blir sjuka och dör.

– Det är typiskt kyrkogårdsträd att ha de här hängande sörjande träden, och det är framförallt paraplyalm och hängask, och almen är utsatt för almsjukan och asken har en askskottsjuka. 

Han går igenom en kyrkogårdsallé med pyramidalm där trädens grenar är kala och löven är halvbruna. Även många stora gamla almar har blivit sjuka här och tagits ner.

– Förr eller senare är de borta helt och hållet, säger Berggren. 

Almsjukan och askottsjukan har funnits i Sverige under en längre tid men nu kommer allt fler trädsjukdomar.

Utvecklingen beror både på ökad handel och klimatförändringar, berättar Sanna Black Samuelsson, som är docent i skogsgenetik på Skogsstyrelsen. Tillsammans med en rad andra myndigheter utreder nu myndigheten möjliga åtgärder.

– För väldigt många skadegörare finns det inga regler, de befinner sig i ingenmansland och de kan härja fritt, och det är såklart jätteoroande i och med att vi ser att vi får in fler till Europa och även till Sverige.

När det gäller almen är läget riktigt allvarligt. I framtiden hoppas dock Sanna Black Samuelsson att man ska kunna rädda hotade trädslag.

– Att det finns tydliga regler om vem det är som ska bekämpa och hur det ska ske och så vidare. Så att vi inte ska ha de här gråzonerna i lagstiftningen som vi har idag.

Hon berättar att olika träd är viktiga för den biologiska mångfalden. Magnus Berggren som arbetar på kyrkogården i Jönköping berättar att det finns fler skäl att bevara träden.

– Jag tycker nog att de här stora träden ger lite perspektiv på livet. De har varit med om många begravningar och många livsöden, säger han.