Forskning

Cykla till jobbet och håll dig frisk

Att cykla fram och tillbaka till jobbet verkar förhindra ett insjuknande i både typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar, enligt en ny studie som bland annat svenska forskare står bakom, skriver Dagens medicin.

Studien innefattade nästan 24 000 män och kvinnor mellan 40 och 60 år som var bosatta i Västerbotten. Enligt resultaten var sannolikheten för fetma 15 procent lägre för individer som cyklade till jobbet, även risken att få nedsatt glukostolerans var lägre bland cyklisterna.

Paul Franks, professor vid Umeå universitet påpekar att ifall samtliga deltagare hade börjat cykla till jobbet, eller fortsatt om de redan hade vanan inne, skulle sannolikt 25 procent av fetmafallen i studien kunnat förhindras.