Billeasing kan bli dyr affär - läs avtalet

1:18 min

Allt fler väljer att leasa sin bil. Bekvämt och billigt tycker många, men Konsumentverket varnar för att det kan bli en dyr affär.

– Det viktigaste är att du förstår dig på det avtal du ingår. Avtalen kan man generellt inte säga upp i förtid och de löper i två-tre år. Då är du fast i avtalet och den månadskostnaden. Ska du säga upp avtalet i förtid blir det rätt stora kostnader, säger Martin Ekelöf, jurist på Konsumentverket till P4 Värmland.

Konsumentverket har granskat sex slumpvis utvalda leasingavtal. Granskningen visar att det finns en hel del att vara vaksam på:

  • Samtliga granskade avtal ger leasingföretaget rätt att höja avgifterna, till exempel om räntan går upp. Men bara ett företag sänker avgifterna om de får lägre kreditkostnader. 
  • Om det blir fel på bilen och den inte kan användas under en tid måste du ändå betala full månadsavgift.
  • Om det blir fel på bilen kan det vara oklart om du ska rikta sina anspråk mot leasingföretaget eller billeverantören.
  • Om du ångrar dig och vill avbeställa leasingen innan du får bilen kan det kosta en rejäl summa. 
  • Om du inte betalar månadskostnaden i tid kan vissa leasingföretag ta tillbaka bilen och bryta avtalet redan efter två veckor.
  • Du har generellt inte rätt säga upp avtalet i förtid. Du är alltså fast i avtalet hela den överenskomna löptiden, vilken ofta är på tre år.
  • Du kan inte ändra antal mil under avtalstiden. "Övermil" kostar mycket.
  • När bilen lämnas tillbaka efter leasingperiodens slut ska den vara i normalt skick, men vad som bedöms som normalt eller onormalt slitage är oklart.

Leasingföretagen marknadsför leasing som ett enkelt, bekvämt och krångelfritt alternativ. Konsumentverkets genomgång av avtalen visar att det finns gott om fallgropar. Leasing omfattas vare sig av konsumenttjänstlagen eller konsumentköplagen.

 – Först och främst måste konsumenterna ta sitt ansvar och läsa igenom villkoren. Bolagen måste ta sitt ansvar och göra villkoren konsumentvänliga så att man känner igen sig från andra köp, säger Martin Ekelöf.

Konsumentverket ska nu granska fall där man anser att avtalen innehåller villkor som är oskäliga eller vilseledande.