Så jobbar kustbevakningen fem år efter oljeutsläppet på västra Tjörn

1:33 min

För fem år sen drabbades västra Tjörn av ett av de värsta oljeutsläppen i Sverige i modern tid. Hur ser det ut idag?

Oljeutsläppet utanför västra Tjörn berodde på att två fartyg kolliderat utanför den danska kusten.

Saneringen försenades bland annat av att kustbevakningen först inte fick något larm.

Filip Lundgren, biträdande stabschef på Kustbevakningen var räddningsledare under delar av saneringen:

– Vi kanske tittar extra nog idag. Vi har en olycka som sker någon annan stans och om vi inte hör något så kanske vi tar en extra titt där

Hur kan man undvika liknande miljökatastrofer som den på Tjörn?

– Det är väldigt viktig med samarbetet mellan länder, så långt upp som i FN. Så att man får bra regler som ska efterlevas till sjöss. Man jobbar proaktivt, till exempel genom att se till att fartygsbefäl är nyktra och att fartygen är i ett sådant skick så att de kan färdas på världshaven.

Hur jobbar Kustbevakningen rent konkret för att kunna vara på palts om något skulle hända?

– Vi analyserar tillsammans med likande myndigheter och EU hur sjöfarten ser ut och hur de stora trafikstråken ändrar sig under åren, säger Filip Lundgren:

– Sen har vi områden vi har prioriterat, t ex området mellan Göteborg och Skagen, det är högprioriterat. Där ska vi alltid kunna vara med tre av våra miljöskyddsfartyg inom åtta timmar

Vet du något om hur ser det ut på Västra Tjörn idag, fem år efter oljeutsläppet

– Tittar man under ytan ser det ut på ett annat sätt än om inte oljan hade kommit dit, säger Filip Lundgren.