Grafik: Plus och minus i regeringens budget

Regeringens budgetproposition presenteras idag, med satsningar på 23 miljarder. Se hur regeringen tänk finansiera sin politik och hur pengarna fördelas mellan olika områden.

Samtliga siffror avser miljarder kronor, om inget annat anges.