Arkeologisk utgrävning i Julita söker klosterhistoria

2:24 min

I dag har en arkeologisk undersökning inletts på Julita gård för att försöka få reda på mer om de murar som man tidigare har upptäckt på platsen med hjälp av georadar.

Frågan är om de är från det gamla 1100-hundratalklostret som tidigare låg där. Med ny teknik hoppas arkeologerna kunna datera murarna, säger Gustav Olsson, som är chef på Julita gård.

– Det är två byggnader som tidigare var okända, som vi har hittat och som vi ska gräva ner och titta vad det är för byggnader och försöka identifiera vad det är för byggmaterial. Är de av samma material och byggteknik som klostret, då är det klostrets byggnader. Men det har varit aktivitet här även längre fram i tiden.

– Om vi har sådan tur att vi hittar något av det tidigaste av det man byggde, så kan vi få en datering på när man faktiskt började uppföra klosterbyggnaderna, det vore jätteintressant, säger Gustav Olsson.