Stort intresse för allmän värnplikt

0:51 min

Den allmänna värnplikten kan komma att återinföras och nästa vecka presenteras ett förslag för regeringen på hur det skulle kunna se ut. Intresset för att införa en allmän värnplikt är stort, även bland kvinnor.

Sju av tio svenskar vill återinföra värnplikten, det visar en mätning av DN/Ipsos. Enligt undersökningen anser 87 procent att plikten i så fall ska gälla både för kvinnor och män. Att det finns ett stort intresse visar även den enkät som Rekryteringsmyndigheten har skickat ut till alla 18-åringar, sedan 2011. Där har man fått svara på sina möjligheter att göra värnplikt och på hur intresserad man är av att jobba inom försvaret.

– Enkäten är det som blev kvar när värnplikten lades vilande 2010 och den har vi haft som underlag. Där har vi samlat information och genom dem vet vi att det finns ett ganska stort intresse, säger Ann Elgemark, informationschef på Rekryteringsmyndigheten i Karlstad.

Eftersom utredningen är belagd med sekretess än så länge vet Rekryteringsmyndigheten inte exakt vad den innehåller. Men om den kommer att lagstiftas kommer den att gälla både för kvinnor och män.

– Idag har Försvarsmakten en frivillig grundutbildning, så det är inget nytt. Det som är nytt i det här är att också kvinnor omfattas av skyldigheten att mönstra. Och i det här sammanhanget innebär det att vårt IT-system behöver ses över bland annat så att vi kan ta emot både kvinnor och män, säger Ann Elgemark.

Om det nya förslaget godkänns skulle den allmänna värnplikten, enligt TT, kunna återinföras redan 2019.