Östergötland

Vattenskyddsområden kontrolleras

5:45 min

Länsstyrelsen kollar denna vecka djurskydd, miljöfarlig verksamhet, skydd av växter, stiftelser, kadavertransporter, förorenade område och vattenverksamhet.

Denna vecka är en årlig satsning för att fokusera på Länsstyrelsens uppdrag kring tillsyn och kontroll. Tillsynen genomförs genom personliga besök men också genom granskning av olika dokument.

– Idag kontrollerar jag vattenvårdsområdet vid Ljungsjön som är extra viktig som vattentäkt för Linköping, säger Camilla Fogenstad-Sigefjord, Länsstyrelsen.  

Det som kontrolleras på plats, i småbåtshamnen vid Ljungs slott är båtmotorerna. Länsstyrelsen kollar särskilt efter tvåtaktsmotorer som inte är tillåtna.