Kan normkritik i sig vara normerande okritisk

24 min

Normkritiken har vunnit många anhängare i Sverige. Tanken är att vi ska bli bättre på att ifrågasätta sådant som vi tar för givet. Men frågan är om den här idén har blivit så omfamnad av så många att den i sig har blivit en norm som borde kunna kritiseras.

Per-Axel Janzon arbetade fram till nyligen på Utbildningsradion. Där ville han göra ett normkritiskt reportage om normkritik. En idé som slutade med att han fick lämna UR efter nio år där.

- Normkritik är viktigt på utbildningsradion och jag tänkte att för att göra detta trovärdigt så vore det bra att vända blicken mot den egna verksamheten och se på vad innebär om normkritiken blir norm, säger Per-Axel Janzon.

Men det initiativet ledde till att Per-Axel Janzon till slut slutade.

– UR är en levande arbetsplats och att tänka normkritiskt är en övning på att tänka annorlunda. Vi propagerar inte för normkritisk tänkande genom att ha ett normkritiskt tänkande, säger UR:s produktionschef Elin Andersson.

– Normkritik är en metod och kan inte vara målet i sig, säger Ann Heberlein, författare och lektor i etik vid Lunds Universitet. Det kan inte upphöjas till ideologi. Det normkritiska anslaget låser fast människor i sin identitet. Om man ska göra ett reportage är väl det viktigaste att man är en duktig reporter.

– Normkritik är en konkret metod, som syftar till att sätta igång ett maktkritiskt perspektiv om vem som kommer till tals i våra medier. Public service har det normkritiska perspektivet inbakat i sitt uppdrag till skillnad från kommersiella medier. Där sticker Public service ut. Det finns ett uppdrag att spegla hela samhället och så länge man inte har gjort det har man inte lyckats med sitt journalistiska uppdrag, säger Anna-Klara Bratt, chefredaktör för tidskriften Feministiskt perspektiv.