Regeringens förslag om "läslov" kritiseras

0:36 min

I regeringens budgetproposition så ingick flera förslag för att öka läsförståelsen hos unga. Ett av förslagen är att förvandla höstlovet till ett läslov där det ska läggas resurser på läsfrämjande insatser utanför skoltid.

I regeringens budgetproposition så ingick flera förslag för att öka läsförståelsen hos unga, ett behov som synts i pisa-undersökningar som visar att svenska elever är särskilt svaga just i läsförståelsen.

Ett av förslagen är att förvandla höstlovet till ett läslov och att ska läggas resurser på läsfrämjande insatser utanför skoltid.

Det har fått författarförbundet att reagera.

I en debattartikel i Dagens Nyheter uppmanar ordförande Gunnar Ardelius utbildningsminister Gustav Fridolin och regeringen att" inte förlägga skolans viktigaste uppdrag utanför skolan och skoltiden".

Författarförbundet menar att satsningar utanför skoltiden riskerar att bara nå de barn och ungdomar som skulle ha läst ändå och missa den gruppen som inte läser böcker på fritiden. De menar att pengarna, 5 miljoner kronor per år, istället borde läggas på bemannade skolbibliotek med rikt utbud av litteratur och fortbildning till lärare.

Utbildningsminister Gustaf Fridolin svarar att förslaget inte innebär någon motsättning till att satsa på läsning även i skolan och räknar upp flera förslag på satsningar på bemannade skolbibliotek och annat. 

Han tror att förslaget på läsfrämjande insatser på lovet kan nå grupper av elever som annars inte skulle nås.

– När en idrottsklubb använder läslovet för att i slutet av träningen ta med sig barnen in på biblioteket så innebär det att några av barnen som inte annars skulle gått dit faktiskt gör det. Några av dem kanske fastnar för en bok som de gillar och så är den frivilliga läsningen igång.

Författarförbundets Gunnar Ardelius och Gustav Fridolin debatterar Nordegren & Epstein i P1 kl. 15.04.