Dalarnas fornlämningar förstörs - skogsbolagen måste samarbeta

1:46 min

Skogsbruket förstör forn- och kulturlämningar i Dalaskogarna. För att problemet ska försvinna krävs samarbete mellan Skogsstyrelsen och skogssektorn, säger inventeraren Johan Baudou.

Skogsstyrelsens senaste rapport visar att skadeläget på forn- och kulturlämningar fortfarande är höga. 43 procent av de lämningar som tidigare inventerats runt om i landet visade sig vara antingen påverkade, skadade eller grovt skadade.

Men Johan Baudou, som just nu inventerar skogen i Dalarna, har märkt av en förbättring i länet.

Fortsätter skogsbolagen samarbeta och utbilda ser framtiden ljus ut.

- Det ena företaget efter det andra hakar på, säger han.

Johan Skog, planeringsspecialist på Stora Enso, tycker att arbetet med hänsynen av forn- och kulturlämningar är viktigt.

- Det är ju en del av vår historia, säger han, och säger att man jobbar mycket med utbildning för att motverka att fornlämningar förstörs:

– Vi jobbar strukturerat med arbetssätt för att undvika skadorna. Vi har haft utbildningar under många år och vi hade en stor utbildningssatsning under 2010 och då utbildade vi all personal som jobbar ute i fält.