Kan bli stopp för dyra elavtal

1:57 min

Drygt en halv miljon hushåll har för dyra elavtal. Men nu kan elbolagen tvingas informera om billigare alternativ.

– Att man utnyttjar konsumenternas ointresse, eller ibland okunskap om hur det här förhåller sig, det är inte acceptabelt, säger energiminister Ibrahim Baylan.

Hushåll som själva valt ett avtal hos ett elbolag betalar i dag 70-85 öre per kilowatttimme, inklusive skatter. Priserna skiljer mellan korta och långa avtal, rörliga och fasta priser.

Kunder som däremot inte väljer ges automatiskt ett anvisat avtal som kostar långt över en krona, upp till 1,20 eller mer per kilowattimme. Att hushåll betalar för mycket kan även drabba kunder som valt avtal, men som glömt att förlänga det när det gått ut.

Avtalen blir ungefär 30 procent dyrare, enligt Energimarknadsinspektionen. Skillnaden i pris för ett hushåll i eluppvärmd villa, blir lätt flera tusen kronor om året. 

I juli hade 13 procent, ungefär en halv miljon, svenska hushåll de dyrare avtalen. 

Regeringen beslutar på torsdag om ett lagförslag, som innebär att alla elbolag tydligt måste informera sina kunder om hur dyra de anvisade avtalen är. Dessutom måste det tydligt framgå att man kan byta avtal, samt att uppsägningstiden inte får vara längre än två veckor.

– För de konsumenter som i dag har så kallade anvisade avtal hoppas jag att det innebär att man får avtal med betydligt bättre och skäligare villkor än de man i dag har med överpriser, säger Ibrahim Baylan.

Om regeringen tycker att bättre information från bolagens sida inte minskar problemet, ska den enligt lagförslaget kunna gå in och prisreglera elbolagen. Alltså sätta en gräns för hur mycket dyrare ett så kallat anvisat avtal får vara.

Lagen är tänkt att träda i kraft den 1 april, nästa år.