Ny Gävlestudie: Socialtjänsten brister i bemötande

1:45 min

Den som söker stöd hos socialtjänsten med flera olika problem samtidigt hamnar ofta mellan stolarna. Det visar en ny studie från Högskolan i Gävle som pekar på brister i socialtjänstens organisation.

– Jag har nästan inte fått nån hjälp alls, säger Anna från Sandviken som egentligen någonting annat.

Som barn växte hon upp i en missbrukarfamilj. Nu lever hon med en kronisk sjukdom och måste själv försörja sina barn då hennes tidigare man var våldsam. 

– Nej det där har jag inte jag med och göra. Du får ringa dit du får ringa dit och dit. Men men det är inte vårat bord, du får höra med den. De vill ju liksom inte ta i det, säger Anna.

Så har det ofta låtit när Anna vänt sig till socialtjänsten. Genom åren har kontakten med kommun och socialtjänst därför varit flitig. Men det är sällan någon på ett samlat sätt kunnat ge henne någon hjälp.

– Många gånger är det ingen som agerar riktigt. Det pratas mycket och skrivs mycket journaler, men i praktiken är det ingenting som händer, säger Anna. 

Per Gräll från Högskolan i Gävle konstaterar att Annas erfarenhet av socialtjänsten inte är unik. I en ny studie gjord på högskolan i Gävle, visar att socialtjänsten ofta brister i bemötandet av personer med en mer komplex livsbild.

Framförallt är det specialiseringen i olika enheter som gör att personer kan hamna mellan stolarna.

– Man får träffa väldigt många olika personer, olika budskap, olika enheter och socialsekreterare gör delvis samma sak så det blir upprepningar. Sen finns det också saker som inte passar in i dom olika enheterna, så man får inte den hjälp man efterfrågar, säger Per Gräll. 

Fortfarande behöver Anna hjälp av socialtjänsten. Men förhoppningarna är låga.

– Jag har ingen tillit till socialtjänsten.