Så anpassar sig huden till torr eller fuktig luft

Forskare vid Lunds universitet har upptäckt hur vår huds egenskaper förändras beroende på omgivningen.

Det visar sig vara en mekanism i det över hudlagret som på molekylär nivå gör att denna hudbarriär släpper igenom mer eller mindre vatten beroende på om den omgivande luften är fuktig eller torr.

Forskarna menar att den här kunskapen kan användas för att ta fram kosmetika och läkemedel där man önskar att vissa substanser ska tränga in i huden. 


Referens: Kevin Roger et al. Controlling water evaporation through self-assembly PNAS 2016