Gävlebibliotekarier representerar modersmålslitteraturen

1:54 min

Tre av Gävles gymnasiebibliotekarier är på plats på Bokmässan i Göteborg för att berätta för andra bibliotekarier hur en kan arbeta med litteratur på andra språk i skolan. 

– Vi är på plats för att presentera vårt projekt "Det mångspråkiga biblioteket". Vi kommer att stå på berättarscenen och ha ett seminarium på fredag, berättar Diana Hedin som är bibliotekarie på Vasaskolan i Gävle. 

Projektet är ett arbete för att få skolor att bli bättre på att förse elever med litteratur på olika modersmål. 

– Enkelt förklarat handlar det om att man ska köpa böcker på fler språk än vad man gjort tidigare i skolan. Men det handlar också om vilka språk som talas i skolan, hur vi får ut informationen till eleverna och hur eleverna blir medvetna om att det finns böcker på andra språk att låna, menar bibliotekarien Sara Gagge.

Varför är det viktigt att förse elever med litteratur på modersmål?

– Alla styrdokument som vi jobbar efter säger att eleverna har rätt att ha litteratur på modersmål på biblioteken. Dessutom visar all forskning att det är bra för språkutvecklingen om man underhåller sitt modersmål så underlättar inlärningen av det nya språket, menar Diana Hedin. 

Hur kommer det sig att ni startade projektet? 

– Vi hade tänkt på det ett tag, men när det kom lagändringar i bibliotekslagen och språklagen så var det dags att sätta igång, säger Sara Gagge som är bibliotekarie på Polhemsskolan i Gävle.