De betalar för sopbranden i Vaggeryd

2:44 min

För en vecka sedan startade branden på sopanläggningen i Vaggeryd, en brand som kom att bli en av de största i Jönköpings län.

Giftig rök spreds över samhället och Vaggerydsborna uppmanades att hålla sig inne.

Det var gigantisk insats där räddningstjänster från hela Jönköpings län deltog i släckningsarbetet.  

7 500 ton sand användes för att släcka soporna som brann, en ovanligt dyr metod som i det här fallet gjorde att miljögifter inte spreds ner till grundvattnet - vilket det hade gjort att om man hade släckt med vatten.

Hela insatsen kostade stora summor pengar, hur mycket är ännu oklart.

– Troligtvis mellan en och två miljoner kronor, men alla fakturor har inte kommit in ännu. Den stora delen är personalkostanden och fordonskostnaden, sedan kostar givetvis den sand som användes en del, säger Fredrik Björnberg som är räddningschef i Vaggeryd.

Men klart är att det är många som får vara med och betala - och att det är du och jag som med skattemedel får bekosta större delen av den. I normala fall är det kommunen, som står för räddningstjänsten, som får betala för alla räddningsinsatser. Insatsen i Vaggeryd hamnar dock i den lilla skara händelser som blir så omfattande och dyra att den kommunala självrisken träder in.

– Det betyder att staten, om insatsen kostar mer än 0,02 procent av skatteunderlaget i kommunen, går in och finansierar det som är över den gränsen. För Vaggeryds del är det ungefär 475 000 kronor. 

I Jönköpings län har tidigare i år två insatser i Eksjö kommun hamnat över den spärren, det handlar om branden i trästaden i maj och en skogsbrand i somras. I snitt handlar det, enligt Björnberg, om sex till sju händelser per år.