KRÖNIKA

Miriam Aïda: Vad är egentligen jazz?

3:53 min

"Någon säger bluesbaserad musik, för någon annan är det improvisationen som står i centrum, vissa säger att det handlar om en inställning och en estetik. Någon kopplar det till ett sound och en annan menar att den bästa liknelsen är dans.
Men de flesta säger att det är svårt, att jazzen inte går att definiera."