Oroligt när Försäkringskassan drar in assistanstimmar

2:03 min

Försäkringskassan har blivit hårdare i sina bedömningar kring hur man beviljar assistans åt till exempel funktionshindrade barn.

Försäkringskassan hänvisar i dag i högre grad till föräldraansvaret - att föräldrarna måste stå mer för vården av barnet.

Alvin, 7 år, blev sjuk i leukemi för ett år sedan. Den hårda cellgiftsbehandlingen ledde i förlängningen till en svampinfektion och hjärnblödning. Det gjorde i sin tur att han helt förlorade tal- och rörelseförmåga. Idag krävs att han vårdas i hemmet dygnet runt. Han får stor hjälp av assistenter, men inte i så hög grad som familjen skulle behöva berättar hans mamma Kristina Blomberg.

– Visst är det mitt föräldraansvar att ta hand om honom när han är sjuk. Men när han kräks kanske tio gånger om dagen och man måste stå och byta sängkläder och göra ren honom hela tiden, så önskar man att Försäkringskassan kunde komma hit och se hur vi har det. Det här är inte ett normalt föräldransvar.

Kristina påpekar att föräldrarna också måste stå för otaliga andra moment kring Alvin som att hämta ut mediciner, kontakter med habiliteringen och många olika vårdbesök och provtagningar.

– Sedan är det ju förstås all tvätt, matlagning och inte minst hans syster som ju har ett barns behov av sina föräldrar.

I våras tillsatte regeringen en utredning för att stoppa utvecklingen av det ökande antalet timmar inom assistansersättningen för funktionshindrade - man vill också komma till rätta med eventuellt fusk på området. Men redan före årets början fick försäkringskassan direktiv om att stoppa ökningen av beviljad assistans, vilket gjort att bedömningsgrunderna förändrats.

Det här är något som RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Unga, redan märkt av då förtvivlade familjer som blivit av med praktiskt taget all assistans hört av sig. Alvins familj tycker att de fått relativt många assistanstimmar, men är ändå oroliga då besluten omprövas vartannat år.

– Jag är rädd att om vi skulle behöva söka fler timmar eller de omprövar beslutet, att man drar tillbaka många timmar för honom, säger Kristina Blomberg. 

– Vi har turen att ha ett fantastiskt nätverk runtomkring oss som hjälper oss, men vi kan inte förlita oss på att de finns kvar livet ut för Alvin. Om assistansen försvinner skulle det bli enorma slitningar i vår familj - då blir det vi som får fixa det.