Kinas höga tillväxt ifrågasätts

1:45 min

Det finns många experter som menar att statistik från Kina inte är tillförlitlig, att det finns en osäkerhetsfaktor. En av dem är Bart van Ark, chefsekonom på amerikanska organisationen The Conference Board.

Enligt de analyser som Bart van Ark på The Conference Board gjort, och som han säger att organisationen hållit på med under lång tid och lagt ned mycket möda på, så är Kinas tillväxt avsevärt lägre än dom officiella siffrorna, det handlar nästan om en halvering.

Andra kvartalet i år var tillväxten 6,7 procent enligt officiell statistik, men Bart van Ark menar att 3,5 procent är en betydligt mer korrekt siffra. Det baserar han på analyser av bland annat industriproduktionen.

Han hävdar att priserna systematisk underskattas i Kina, vilket gör att det inte tillverkas lika mycket som myndigheterna tror. Dessutom är tillväxten i tjänstesektorn betydligt lägre än de officiella siffrorna.

Bart van Ark menar också att svängningarna i tillväxten är betydligt kraftigare än vad den officiella statistiken visar, och att avmattningen i tillväxten började 2011. Samtidigt säger Bart van Ark att en tillväxt på 3,5 procent egentligen inte är så dåligt för en ganska mogen ekonomi.

Om han nu har rätt om Kinas tillväxttakt, vad betyder det för världsekonomin? Eftersom Kinas ekonomin är en viktig del, så är ju tillväxten total sett lägre än vad vi tror. Men det betyder också att man inte borde lita på att Kina är det draglok för världsekonomin som man kanske tror i dag.

– Den stora osäkerheten innebär att vi inte borde förlita oss för mycket på Kinas tillväxt framöver. Det finns flera andra marknader som kan bidra till den globala tillväxten, som Indien och flera länder i Afrika, säger Bart van Ark.