Ny praxis gör att fler ensamkommande utvisas

2:31 min

Flera hundra ensamkommande barn får nu utvisningsbeslut trots att man inte får skicka ut barn där det inte finns ett ordnat mottagande. Migrationsverket har ändrat den praxis som tidigare gav dessa barn rätt att stanna i Sverige. Förbudet kringgås genom att utvisningen genomförs senare, när barnen fyllt 18 år.

Mohammad Nabavi fick i år veta att han måste till Afghanistan när han fyller 18.

– Kontentan i beslutet är att de behåller mig här tills jag blir 18, sedan skickar de mig ut till Afghanistan, säger han med beslutet från Migrationsverket i handen.

Han fick avslagsbeslutet för flera veckor sedan, och nu på fredag fyller han 18.

Enligt asylreglerna får minderåriga inte skickas till ett land som inte har ett ordnat mottagande. Och det har inte Afghanistan. Men samma krav gäller inte vuxna, så kravet för Mohammads del försvinner alltså på fredag. Därför kan han skickas till Kabul, motiverar Migrationsverket sitt beslut.

Enligt Migrationsverket rör det sig om flera hundra ensamkommande flyktingbarn, framför allt från Afghanistan, som nu får utvisning som kan verkställas först senare – och dessa kan bli flera tusen de närmaste två åren.

Om dessa minderåriga hade behandlats enligt den gamla praxisen hade de med stor sannolikhet fått stanna i Sverige.

– Tidigare var det så att om det inte fanns ett skyddsbehov för ett ensamkommande barn som inte hade något ordnat mottagande i hemlandet beviljades barnet uppehållstillstånd, även om barnet var 17 år och 10 månader gammalt, säger Kjell-Terje Torvik som är Migrationsverkets återvändandeexpert.

Men ett rättsligt ställningstagande från verkets rättsenhet daterat den 7 juli slår fast en ny praxis. 16- och 17-åringar som inte bedöms ha asylskäl, men som inte heller kan skickas ut, kan få tillfälliga uppehållstillstånd och utvisas när de blir 18.

Är de över 17,5 år kan de få utvisningsbeslut med "uppskjuten verkställighet".

Det tillåter utlänningslagen, säger Kjell-Terje Torvik:

– Om hindret mot verkställighet är tillfälligt, då behöver tillstånd inte beviljas, säger han.

Mohammad Nabavi har överklagat avslagsbeslutet, nu är det migrationsdomstolen som kommer att avgöra saken. Men Mohammad har svårt att sova på nätterna och att koncentrera sig på lektionerna.

Hans situation är desperat. Han tillhör en shiamuslimsk minoritet som enligt UNHCR trakasseras och diskrimineras i Afghanistan och han har aldrig varit i landet. Han föddes som flykting i Iran, där han bott hela sitt liv innan han sökte sig till Sverige. Han har inga släktingar i Kabul, ingenstans att bo och inget jobb där.

– Och folk tror att de svenska myndigheterna är humana, säger han med en suck.