Stort EU-projekt ska ge bättre vatten i Mälaren

1:51 min

Mälarens vatten är övergött och behöver förbättras. För att trygga dricksvattenförsörjningen har Mälarens Vattenvårdsförbund ansökt om pengar från ett stort EU-projekt.

David Liderfelt är Mälarens Vattenvårdsförbunds projektledare och en av initiativtagarna till att söka pengarna från EU.

– Vi har sökt det här för att vi ser att det behöver göras mer åtgärder än vad som görs för att nå den status i vattnet som vi ska ha.

David Liderfelt konstaterar att Mälaren är en övergödd sjö och räknar upp några orsaker:

– Det är för mycket näringsämnen som har kommit till från dagvatten, avloppsvatten och jordbruksmark.

Han konstaterar samtidigt att situationen i dag är bättre än vad den var på 1960-talet. Men långt ifrån bra. Liderfelt har ett mål:

– Vi vill äta fisk som är hälsosam och fri från gifter, vi vill kunna bada utan att vara rädda för giftig algblomning eller bakterier och annat och vill också ha en trygg dricksvattenförsörjning.

I över två år har Vattenvårdsförbundets tillsammans med Vattenmyndigheten för Mälardalsregionen jobbat med att söka det omfattande EU-projektet, LIFE IP Rich Waters.

Totalt är budgeten nära 300 miljoner kronor, fördelat på många parter och över sju år. Elva kommuner och flera länsstyrelser i Mälardalsregionen är inblandade och projektet ska täcka hela Norra Östersjöns Vattendistrikt.

David Liderfelt berättar hur det i stora drag kommer gå till om man får pengarna.

– Dels kommer vi att jobba mycket med att förbättra samarbetet mellan de olika aktörerna som jobbar med vattenfrågor. Dels kommer vi att göra konkreta åtgärder som till exempel vattenparker och våtmarker, skapa vandringsvägar för fisk, mäta miljögifter och skaffa oss mer kunskaper om det.

Hur stor sannolikhet är det att ni får pengarna?
-- Vi är väldigt nära. Vi har inte fått kontraktet än men vi är i slutfasen.